Ürün Ara

Arama Sonucu:

İnsan Kaynakları

Süvari'nin Yurt içi ve Yurt dışı büyüme hedefleri doğrultusunda, hizmet ve sistem stratejisini benimseyecek potansiyelde personel temin ederek, gelişimlerini sağlamak ve tüm personelimizi Süvari'nin geleceğine hazırlayarak, firmamızın vizyonunu ve değerlerini benimseyen insan kaynağı oluşturmaktır.

Firmamızın stratejilerine hizmet edebilmek İçin; İç ve dış kaynakları optimum kullanarak yurt içi ve yurt dışı tüm organizasyonlarımız için zamanında ve en uygun insan kaynağını temin etmeye gayret gösteririz.

Çalışanlarımızın Süvari Temel Değerlerine uygun davranmasına öncülük eder, işe yeni başlayan ve mevcut personelimiz için, hedefe yönelik, ihtiyaçlarına cevap verebilecek, öz ve standart eğitim konseptleri oluşturmayı, kariyerlerine yön verecek sistemler kurmayı ve performanslarını izleyebilmeyi amaçlarız.

Yurt içinde kurulan tüm İnsan Kaynakları Sistemlerinin Yurt dışı operasyonlarımızda uygulanmasına yönelik çalışmalar yapar, firmamızdaki tüm çalışanların etik kurallar ve fırsat eşitliliği ilkelerine uygun olarak hareket etmesine özen gösteririz.

İnsan Kaynakları bakış açımız müşteri memnuniyeti odaklı olup, bu amaçla yapılan tüm uygulamaların proaktif bir yaklaşım ve vizyon ile oluşturulmaya çalışılmasını amaçlarız.

Süvari Temel Değerlerimiz

Olumlu Bakış Açısına Sahip Olmak

Biz, Durum ne olursa olsun, sakin davranır, yapıcı bakar, olumsuz söylemler getirmez, çözüm arar, durumun faydasına odaklanırız. İşimizi zevkle yaparız. Her zaman insanları kazanmaya yönelik tutum sergiler, ‘birleştirici' olmaya çalışırız. Gülümsemenin ‘insan' için büyük bir erdem olduğunu bilir, hayatımızdan eksik etmeyiz.

Güvenilir ve Mütevazı Olmak

Biz, Kendimizi işin sahibi olarak görür, işimizi zamanında yaparız. Söylediğimizle yaptığımız tutarlıdır. İş yerinde etik kurallara uymanın bizi erdemli kılacağına inanırız. Bahane üretmek yerine gerekirse kibarca özür dilemeyi tercih ederiz. Kararlarımızı alırken ekibimizin fikirlerine önem verir, onlarla iletişimimizde ‘içtenliğe' inanır, ‘güven' ilişkisi kurmaya çalışırız. Alçak gönüllü davranmanın bizi yücelttiğini bilir, yaptığımız işleri fazlasıyla anlatma çabası içine girmeyiz.

İnsana ve Çevreye Saygılı Olmak

Biz, İnsan ve diğer varlıkların bir varoluş gayesi olduğuna inanır, ‘empati' kurarız. Onlardan ‘selam' ımızı esirgemeyiz. Evrensel düşünceye sahibiz. İsrafın her türlüsünün (zaman, para, malzeme, enerji…) hem bizi hem gelecek nesillerimizi olumsuz etkilediğine inanırız. Bizim için hoş olmayan şeyleri diğer arkadaşlarımız için de istemeyiz. Etrafımızdakilere akıl vermeden, bildiklerimizi aktarmanın, ihtiyaç duyduklarında onları dinlemenin ‘insana saygıdan' olduğunu düşünürüz.

Müşterimizi Dost Olarak Görmek

Biz, Müşterilerimizi, Çalışanlarımızı, Tedarikçilerimizi ve sektör dostlarımızı kurumumuzun başarısında hak sahibi olarak görürüz. Ürünlerimizi kullanan, mağazamızdan alış veriş yapan dostlarımıza hangi nezaket, içtenlik ve hassasiyetle davranıyorsak, birlikte çalıştığımız, iş süreçlerimizden etkilenen diğer hak sahiplerimize de aynı dostane duygularla davranırız. Etrafımızdakilere ilgili davranırız, ihtiyaçlarını anlamaya çaba sarf eder, tamamlamaya yönelik hareket ederiz. ‘Anadolu Kültürü' ve misafirperverliğini etrafımıza ve tüm Dünya'ya hissettirmek isteriz, bu yüzden hak sahibi dostlarımıza ‘hizmet' etmekten mutluluk duyarız.

Çalışkan Olmak Artı Değer Katmak

Biz, Kurumumuzun bütünlüğü adına, görev ayırt etmeksizin, ‘disiplinli' bir şekilde, ilk gün heyecanıyla çalışır, yapabileceğimizin en iyisini yapmak için çaba harcarız. Görevimizi en iyi şekilde yapabilmek için sürekli sorgular, takip ederiz. Olumsuzluklarla zaman harcamak yerine, olumlu eylemlerle zamanı etkin kullanırız. Kendimizi geliştirip işimize yansıtarak bulunduğumuz ekibe değer katmaya çalışırız.

İdealist Olmak

Biz, İdealistiz. Bunun için işimizi sürekli geliştirir, daha iyi hizmet vermeye çalışırız. İşimizi zamanında yapar ve ilgililere geri bildirim veririz. Alanımızla ilgili eksiklikleri gördüğümüzde tamamlamak üzere sorumluluk almaktan çekinmeyiz. Küçük israf ve giderlerin büyük israf ve kontrol edilemeyen giderlerin başlangıcı olduğu bilinciyle çalışırız. Günümüzün bir kısmını kendimizin, ekibimizin geleceği için araştırma ve planlama için ayırırız. Değerlerimizden ödün vermeyiz.

Yenilikçi Olmak

Biz, Değişimin, gelişimin gereği olduğuna inanırız. Değişimden kaçmaz, nasıl uyum sağlayacağımızı planlarız. Sıradan değil farklı olanı düşünür, yeni fikir üretmekten zevk alır, işimizde, ürünlerimizde, satış yaklaşımlarımızda ve yönetim tekniklerimizde yenilikleri uygulamaktan mutu oluruz. Yenilikleri yakalamak için araştırır, okur, danışırız. Dinamik davranır, kendimizi hep bir sonraki adıma hazırlarız.

Ekip Çalışmasına Uyumlu Olmak

Biz, Süvari'yi, tüm birimlerimiz ve yönetim ekibimizle, tek bir ekip olarak görürüz. Ekibimizin başarısının bizi yücelteceğini bilir, ekip başarısını bireysel başarılarımızın önünde tutarız. Fikirlerin farklı olabileceğine ama kurum adına fikir birliği ile hareket edilmesi gerektiğine inanırız. Ekip çalışmasının birlikte hareket etme becerisinden geldiğini biliriz, bunun için yardımsever ve adil davranır, istişare eder, ekipte mazeretleri ortadan kaldıran kişi olur, astlarımızdan da çözüm önerileri alırız.

İnançlı ve Yardımsever Olmak

Biz, İnançlı olmanın, insanların dünyasını ve ahiretini düzene koyduğuna ve çok olumlu etkilediğine inanırız. Kazandığımız dünyadan, ülkelerden, insanlardan tekrar onlara harcamak için planlar ve bütçeler yaparız. Bunun geleceğimiz adına bir varoluş sebebi ve bereket kaynağı olduğuna inanırız.

İşe Alım Süreci

1997'den sonra kalite ve kapasitesini her geçen gün biraz daha yükselten Süvari, Türkiye'de marka bilinirliğini arttırırken Dünya pazarlarında da yerini almayı amaçlamaktadır. Bizi bu hedefimize ulaştıracak ve farklılaşmamızı sağlayacak en güçlü ve temel öğenin "eğitimli ve nitelikli çalışanlar" olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple personel seçiminde öncelikli olarak şirket hedeflerini gerçekleştirmemize katma değer katarak, büyümemizin devamlılığını sağlayacak, güler yüzlü, hevesli, öğrenmeye ve gelişime açık, şirket kültürü ve değerlerine uygum sağlayacak kişilikte adayları tercih etmeye özen gösteririz.

Adaylarımızın genel başvurularını ve üye olduğumuz kariyer sitelerindeki ilanlarımıza gelen başvuruları veri tabanımızda kayıtlı tutarız. Pozisyon ihtiyaçlarımız doğrultusunda aradığımız niteliklere, eğitime ve deneyime sahip adayları insan kaynakları tarafından ilk görüşmeye davet ederiz. Bu süreçte başarılı olan adaylar ilgili birim yöneticisi / direktörü ile görüştürülmek üzere ikinci mülakata davet edilir. Aday gerektiği durumlarda üçüncü mülakata da davet edilebilir.

Olumlu olarak ilerleyen adaylarımıza pozisyonun gerektirdiği nitelikler çerçevesinde olan Yetenek Testi, Kişilik Envanteri veya sınav uygulamaları gerçekleştirerek en uygun adayın pozisyona yerleştirilmesi için özenli bir çalışma yürütürüz.

Envanter uygulamalarını başarı ile tamamlayan adaylarımızın referans kontrolleri ve iş teklifi İnsan Kaynakları Yetkilisi tarafından gerçekleştirilir. İş teklifimizi kabul eden adaylarımızın işe başlangıç tarihine birlikte karar verilir.

Kariyer Planlama

Kariyer planlama anlayışımız çalışanımızın ulaşabileceği bir sonraki pozisyonu ve bu pozisyonla bağlantılı olarak da kariyerinin devamında ulaşabileceği konumları, diğer kariyer olanaklarını, sahip olması gereken teknik yeterlilik ve davranışsal yetkinlikleri, bir sonraki pozisyon için alınması gereken eğitimleri tanımlamak ve çalışanımıza bu çerçevede destek olmaktır.

Başarılarımızın devamında şirket içerisinden yetişen Yöneticilerimizin büyük katkıları olacağına inanarak, performans göstergeleri çerçevesinde yatak ve dikey kariyer olanakları sunarız. Bununla birlikte açık pozisyonlarımız şirket içerisinde duyurulmakta ve çalışanlarımıza farklı kariyer olanağı sunulmaktadır.

Tüm çalışanlarımız bir üst pozisyona çıkmak için gerekli olan nitelik, bilgi ve deneyimi hazırlanmış olan pozisyon bazlı Görev Tanımlarından öğrenebilmekte ve bir üst pozisyona geçebilmek için hangi konuları başarması gerektiğini bilmektedir.

Mağazalarımız için belirlenen Mağazalar Terfi Prosedürü kapsamında Yönetici veya Uzman pozisyonları için gerekli olan nitelikler açıkça belirtilmiştir. Bu pozisyonlar için kariyer olanakları envanter ve sınav uygulamaları yöntemleriyle desteklenmektedir. Bölge Yöneticisi pozisyonlarında ise tüm bu aşamalarla birlikte Değerlendirme Merkezi Uygulamaları yapılmakta ve 6 ay süren Eğitim Programları ile kariyer süreçleri desteklenmektedir.

Genel Müdürlük çalışanlarımız için bir üst pozisyona geçiş hakkı ilgili pozisyondaki deneyimi, taşıdığı nitelikler ve performans göstergeleri sonuçları ile gerçekleşir. Geçişin yönetici ve üstü pozisyon olduğu durumda Değerlendirme Merkezi Uygulamaları yapılmaktadır.

Eğitim

Şirketimizin gelecek vizyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın bilgi, beceri, davranış ve tutumunu geliştirmek için eğitim ve gelişim faaliyetlerini saptamak, planlamak, organizasyonunu gerçekleştirmek ve gelişim alanlarını gözlemleyerek kurum geleceğine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Şirketimizde eğitim alan tüm personelin öncelikle,

» Değerlerimizi

» Kurum Kültürümüzü

» Kurum Tarihçemizi

» Vizyonumuzu

» Gelecek Hedeflerimizi

» Çalışma prensibimizi öğrenmelerini hedeflemektedir.

Süvari'de Eğitim birimi her çalışanın eşit bilgi paylaşımına sahip olması için 3 farklı gruba hizmet vermektedir.

Yurtiçi Mağazalar

Süvari mağazalarında çalışacak olan her personelin öncelikle pozisyona göre oryantasyon eğitimi alması amaçlanarak Oryantasyon programı oluşturulur. Her çalışan bu eğitimi almak zorundadır. Bu programı her bölgede uygulamak adına kendi bünyemizde gönüllülük esaslı çalışan ve yetiştirilen Eğitimci Mağaza Yöneticilerimiz ile birlikte yürütmekteyiz.

Aramıza yeni katılacak bir personel için kurum içi duyuru yayınlanır. Duyurunun içerisinde personelin hangi mağazada işe başlayacağı ve hangi mağazada eğitim alacağı belirtilmektedir. Duyurumuzda adı geçen Eğitim Mağazamızın Yöneticisi işe başlayacak olan yeni iş arkadaşımızı telefon ile arayarak bir sonraki gün için eğitime davet eder. Eğitim mağazalarımızda bulunan "Mağaza Oryantasyon Eğitim Kitabına" bağlı kalarak Yöneticimiz tarafından çalışanımızın başlayacağı pozisyona uygun şekilde ayarlanır ve aktarılır. Eğitim sonunda hem Yöneticimiz hem katılımcımız değerlendirme formlarını doldururlar.

Bünyemizde en az 8 aydır çalışmakta olan tüm Satış Danışmanlarımızın kariyer hedeflerindeki çıkabilecekleri ilk basamak için kendilerine özgü hazırlanmış "Satış Danışmanı Eğitim Programına" katılması gerekmektedir. Bu eğitimde başarı gösteren Satış Danışmanlarımız Uzman Satış Danışmanı olmaya hak kazanırlar.

Satış Danışmanlarımızda olduğu gibi Uzman Satış Danışmanlarımızın ilk hedefi olan Mağaza Yöneticiliğine ulaşmaları için "Mağaza Yönetimi Bilgilendirme Programımızdan" başarıyla geçmeleri gerekmektedir.

Mağaza Yöneticilerimizin ise bir sonraki basamağı Bölge Yöneticisi olduğundan öncelikle Yönetim Becerileri Eğitimimizi daha sonra 6 ay süren Bölge Yöneticisi Eğitim Programımızı başarıyla tamamlamaları kariyerlerini bir adım ileriye götürmek anlamına gelmektedir.

Basamakları çıkarken yolumuz elbette ki Bölge Yöneticiliğinde sona ermemektedir. Bölge Yöneticilerimiz gösterdikleri başarılar, sergileyecekleri tutum ve hızlı ilerleme ile Bölge Satış Koordinatörü sonrasında Satış Direktörü olarak bir üst basamağa çıkabilmektedir.

Yurtdışı Mağazalar

Süvari'nin yurtdışı pazarına eklediği her yeni ülkede çalışacak olan tüm personelleri 1 haftalık oryantasyon programından geçmektedir. Daha sonra aramıza katılacak her yeni arkadaşımıza bu program ilgili ülkede bulunan Eğitimci Mağaza Yöneticimiz tarafından kendisine aktarılmaktadır.

Kurum içi veya Kurum dışı Yurt içi ve Yurt dışı mağazalarımızda kariyer hedefleyen ve herkesin başvuruda bulunabileceği 6 aylık Yönetici Yetiştirme Programlarımız bulunmaktadır. Bu sayede oluşabilecek insan kaynağı ihtiyacı Türkiye'den de desteklenmektedir.

Aranılan kriterlere uygun her aday Süvari mağazacılığını ve Mağaza Yönetimini A'dan Z'ye teorik, pratik ve uygulamalı şekilde online eğitimlerle desteklenmiş şekilde öğrenir. %35'i teorik, %65'i pratik ve uygulamaya dayalı bu eğitim sonunda başarılı olan arkadaşlarımız uygun görülen Ülkelerde veya Şehirlerde kendilerine en uygun pozisyonda 6 aylık Vekaleten göreve başlatılır. 6 ay süresince gösterdikleri performans sonunda asli görev tebliğleri kendilerine belirtilir.

Genel Müdürlük

Aramıza katılan her yeni çalışanımız için burada da oryantasyon eğitimimiz mevcuttur. Üstelik sadece bina içerisinde değil mağazalarında içinde bulunduğu kapsamlı bir sürecimiz hali hazırda yürütülmektedir.

Sene sonu yapılan ihtiyaç analizleriyle ve oluşan yetkinlik haritalarıyla her çalışan için pozisyon bazlı eğitim takvimleri oluşturulmaktadır. Oluşan takvimler 3 ana başlık altında toplanmaktadır.

» Kişisel Gelişim

» Mesleki Gelişim

» Yönetsel Gelişim

Bu eğitimler indoor, outdoor veya e-learning olarak katılımcıların iştirakiyle yapılmaktadır.

Anasayfa
Kategoriler
Sepetim (0)
Üye Ol