Ürün Ara

Arama Sonucu:

KVKK Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca
Müşterilere ve Müşterilerin Gerçek Kişi Yetkili/Çalışanlarına Yönelik
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Coşkun Hazır Giyim Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, isim, soyisim, medeni hal, imzam, doğum tarihim ve yerim ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme kurulmasın esnasında ibraz ettiğim kimlik veya pasaportumda bulunan kimlik bilgilerimin, adres ve telefon dahil olmak üzere Şirket’e temin ettiğim iletişim bilgilerimin ve sözleşmenin ifası amacıyla ödeme işlemleri gibi işlemler kapsamında Şirket’e tevdi ettiğim finansal bilgilerim ile desteklediğim spor takımım bilgisi ve giyim tarzıma ilişkin bilgilerin Şirket tarafından sağlanan hizmetler ve cari hesap oluşturulması, talep halinde iade sürecinin yönetilmesi, istatistik ve pazarlama ile tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, reklam ve kampanyalardan tarafımızın haberdar edilmesi gibi amaçlar doğrultusunda muhafaza edilmesine, ilgili kamu ve finans kuruluşlarıyla ve gerekmesi halinde iş ortakları ve tedarikçiler ile paylaşılmasına, tarafımla sözlü veya yazılı iletişime geçmek veya bilgilendirme mesajları göndermek amacıyla kullanılmasına ve Şirket’in sunucularının ve sistemlerinin bulut veya yurtdışı menşeli sunucular olması halinde işleme sınırlarını aşmamak kaydıyla kişisel verilerimin yurtdışında bulunan sunucularda muhafaza edilmesine, Şirket’e kişisel verilerimi tevdi ettiğim amaçlar dahilinde Şirket’in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile paylaşılmasına rıza gösteriyorum.

Anasayfa
Kategoriler
Sepetim (0)
Üye Ol