Ürün Ara

Arama Sonucu:

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

STRATEJİLERLE HAREKET EDERİZ:

Stratejik yönetim yaklaşımı ile misyon ve vizyonumuza yönelik hedeflerimizi, çalışanlarımızın katılımıyla hayata geçiririz.

FAYDA VE MEMNUNİYETİ HEDEFLERİZ:

Müşterilerimize yönelik fayda ve memnuniyeti hedefler, hedef kitlemizin hayatını kolaylaştırmak ve ulaşılabilir şıklık sunmak için uygun fiyat stratejisi ile hareket ederiz.

YASAL VE MÜŞTERİ GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRİRİZ:

Ürün ve hizmetlerimizin sürekliliği için yasal ve uygulanabilir diğer gereklilikleri yerine getirir, iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek beklentilerini karşılayıp, tatmin derecesini ölçeriz.

DESTEKLEYİCİ LİDERLİK YAKLAŞAMINI BENİMSERİZ:

Liderlik yaklaşımı ile çalışanlarımızı bilgi, beceri, eğitim ve değişim yönünde destekler, gelişime yönlendirir, başarılarını tanır, takdir ederiz.

İYİLEŞTİRMEYİ SÜREKLİ KILARIZ:

Kalite Yönetim Sistemi’ nin sürekli iyileştirilmesi için süreçlerimizi etkililik ve verimlilik ilkesiyle yönetir, teknolojik gelişimlerle destekleriz.

İŞ SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLARIZ:

Kurumsal risk yönetimi yaklaşımı ile iş sürekliliğini güvence altına alırız.

ÜRÜNDE GÜVEN SAĞLARIZ:

Ürünlerimizin müşteriye ulaştırılması aşamasına kadar etkin kalite kontrol süreçleri ile insan sağlığına ve çevreye yönelik standartların korunmasını ve geliştirilmesini sağlarız.

ETKİN HİZMET SUNARIZ:

Tüm satış noktalarımızda etkin hizmet anlayışı ile hareket ederiz.

SEKTÖR GELİŞİMİNİ HEDEFLERİZ:

Ortak faaliyet alanında bulunduğumuz diğer markaların, ülkeye katkılarını artıracak yapıcı duruşu, iş birliğini ve dostluğu ön planda tutarız.

Fatih Coşkun
İcra Kurulu Başkanı


 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURURUZ:

İç ve dış paydaşlarımız ve faaliyetlerimizden dolayı etkilenebilecek diğer kişilerin sağlığını koruma, güvenli ve sağlıklı bir iş çevresi sağlama ve sürdürme sorumluluğunun bilincinde olup, bu yükümlülüğü çatımız altında yürütülen bütün faaliyetlere entegre etmeyi sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluştururuz.

RİSK YÖNETİMİ YAKLAŞIMINI BENİMSERİZ:

Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul eder; güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturarak, iç ve dış paydaşlarımızı oluşabilecek her türlü kazadan korumayı sağlamak için risk yönetimi yaklaşımını benimseriz.

FARKINDALIK OLUŞTURURUZ:

İç ve dış paydaşlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilincini arttırmak amacıyla eğitim faaliyetleri planlar ve gerçekleştiririz.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEYİ TAAHHÜT EDERİZ:

Yasal ve diğer gerekliliklerin bir adım önünde uygulamalar yürütürüz. Yeni yatırımlarımızı ve yeni faaliyetlerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği kriterlerini dikkate alarak planlar, bu uygulamalara paralel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştiririz.

Fatih Coşkun
İcra Kurulu Başkanı


 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerinin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla ISO 10002 Sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş olarak üst yönetimin politikası;

 

MÜŞTERİLERİMİZE ÖNEM VERİRİZ:

İnsana saygılı, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı, açık, şeffaf ve güven veren kurum olmaya önem veririz.

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN TEKNOLOJİK TÜM GELİŞMELERİ- TAKİP EDERİZ:

Bilimsel ve yaratıcı düşünen bir kurum olarak; sürekli izleyerek, iyileştirme yaparak devamlı gelişen ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve müşteri memnuniyeti sistemi örneği vermeyi takip ederiz.

MÜŞTERİLERİMİZE EŞİTLİK İLKESİNE RİAYET EDEREK HİZMET SUNARIZ:

İnsan odaklı ve müşteri haklarına riayet eden uluslararası normlara uygun fiziki mekânlarda çağdaş hizmet sunarız.

MÜŞTERİLERİMİZİN BİLGİLERİNİ KORURUZ:

Müşterilerimizin gizlilik prensibi çerçevesinde bildirimlerini alır, bilgilerini gizliliğe uygun şekilde koruruz.

MÜŞTERİMİZİN ŞİKAYETLERİNE ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE ELE ALIRIZ:

Müşteri Şikâyetlerini etkin ve verimli şekilde ele alarak, Müşteri memnuniyeti artırmaya dayalı gerekli kaynakları etkin kullanmayı ele alırız.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SÜREKLİ HALE GETİRİRİZ:

Personel eğitimine gereken önemi vererek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak üstün nitelikli bireyleri içinde barındıran bir kurum yapısı oluşturmayı sürekli hale getiririz.

MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN YASAL GEREKLİLİKLERİ TAKİP EDERİZ:

Yurt içi ve uluslararası kalite programlarını takip ederek, Tüketici hakları ile ilgili yasal ve mevzuata dayalı şartları takip ederiz.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EĞİTİMLERİNE DEĞER VERİYORUZ:

Müşteri Memnuniyeti için gerekli eğitimleri almaya ve alınan eğitimlerinin tüm personellerle paylaşmaya değer veriyoruz.

            Fatih Coşkun

İcra Kurulu Başkanı

 

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMIMIZ


SÜVARİ de ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; Genel Müdürlükte, Alınan geri bildirimlerden hareket ederek oluşturulan şikayetlerin , Pazarlama ve Stratejik Yönetim Direktörlüğü içerisinde Pazarlama Departmanı olarak şikâyet ile ilgili verilerin alınması, kayıt ve takip edilmesi, müşteriye bildirilmesi, değerlendirilmesi, incelenmesi ve iç süreçlerin bu değerlendirmeler ışığında yönlendirilmesi, müşteriye geri dönüşlerin yapılması ve şikâyetin kapatılması faaliyetlerinin kapsamaktadır.

 

Oluşturulan bu sistem çerçevesinde ayrıca; Personel eğitimi dâhil olmak üzere kaynakların yeterli miktarda alınması ve kullanıma sunulması ile üst yönetimin sürece katılması ve taahhüdü,  Şikâyetçilerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tanınması ve ele alınması, Şikâyetçilere açık, etkili ve kullanımı kolay şikâyetler süreci sağlanması, Ürün ve müşteri hizmet kalitesini iyileştirmek için şikâyetlerin analizi ve değerlendirilmesi, Şikâyetleri ele alma sürecinin tetkik edilmesi, Şikâyetleri ele alma sürecinin etkililiğinin ve verimliliğinin gözden geçirilmesini sağlamaktadır. Yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, stajyerlerimizi, ziyaretçilerimizi bağlamakta, komşularımızı, dış tedarikçilerimizi, müşterilerimizi, çevre ve resmi kuruluşları yakından ilgilendirmektedir.Anasayfa
Kategoriler
Sepetim (0)
Üye Ol